Tadeja Kuri

Tadeja Kuri

Funkcija: Članica upravnega odbora ŠKSG, sekretarka