Sanja Rajter

Sanja Rajter

Funkcija: Predsednica ŠKSG

E-mail: sanja.rajter@sksg.org

Telefon: 040 977 058