Rene Jaušovec

Rene Jaušovec

Funkcija: Član dijaške sekcije ŠKSG

E-mail: rene.jausovec@sksg.org