Razpis za mlade starše

Pozdravljen mladi starš!

Upravni odbor Študentskega kluba Slovenskih goric vam ob enem pomembnejših in lepših življenjskih dogodkov čestita. Kot vsako leto, vas tudi letos vabimo k sodelovanju pri projektu »Pomoč mladim mamicam in očetom«.

Na razpis se lahko prijavijo člani Študentskega kluba Slovenskih goric, ki so imeli status rednega/izrednega/podiplomskega študenta ali dijaka ter rojstvo otroka v preteklem študijskem/šolskem letu 2019/20. Prav tako morate biti državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Lenart. 

Vlogo (nahaja se pod prilogami) je potrebno oddati do vključno 28.12.2020 in sicer jo kot priporočeno poslati po pošti na naslov kluba (Študentski klub Slovenskih goric Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart).
Pred oddajo vloge si preberite pogoje razpisa. Za več informacij lahko kontaktirate Ines Korošec na telefonsko številko 070 447 091 ali na ines.korosec@sksg.org.

Related Articles

Dodaj odgovor