VABILO NA 19. REDNI OBČNI ZBOR ŠKSG

Vabimo vas na 19. redni občni zbor Študentskega kluba Slovenskih goric, ki bo potekal v soboto, 4. 12. 2021 ob 18.00 uri.

Občni zbor bo potekal v živo in sicer na izletniški kmetiji Breznik v Cerkvenjaku.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Izvolitev organov občnega zbora
 4. Poročilo predsednika kluba
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo blagajnika
 7. Izvolitev volilne komisije
 8. Volitev organov kluba
 9. Volitve svetnika Sveta ŠOLS Študentskega kluba Slovenskih goric
 10. Volitve svetnika Sveta ŠKIS Študentskega klub Slovenskih goric
 11. Programski in finančni načrt za leto 2022
 12. Razno

Lenart, 4. november 2021

Sanja Rajter

Predsednica Študentskega kluba Slovenskih goric