Vabilo na 18. redni občni zbor Študentskega kluba Slovenskih goric

 • Categories:ŠKSG Volitve

Vabimo vas na 18. redni občni zbor Študentskega kluba Slovenskih goric, ki bo potekal v petek, 18. 12. 2020 ob 19.00 uri.

Občni zbor bo potekal online. Povezava do videokonference bo objavljena na spletno stran na dan izvedbe.

Predlog dnevnega reda:

 • Otvoritev in pozdrav
 • Potrditev dnevnega reda
 • Izvolitev organov občnega zbora
 • Poročilo predsednika kluba
 • Poročilo blagajnika
 • Izvolitev volilne komisije
 • Volitev organov kluba
 • Volitve svetnika Sveta ŠOLS Študentskega kluba Slovenskih goric
 • Volitve svetnika Sveta ŠKIS Študentskega klub Slovenskih goric
 • Programski in finančni načrt za leto 2021
 • Podelitev častnih nazivov
 • Razno

Lenart, 2. november 2020

Sanja Rajter

Predsednica Študentskega kluba Slovenskih goric