SociLab – socialno podjetništvo

  • Categories:Pretekli dogodki
  • Share:

V tednu vseživljenjskega učenja bo Razvojna agencija Slovenske gorice v okviru operacije SocioLab izvedla delavnico na temo: Opolnomočenje skupnosti za razvoj socialne ekonomije (socialnega podjetništva) za študente in ostalo zainteresirano javnost.

📈 Operacija SocioLab je namenjena vzpostavitvi celovitega sistema podpore socialni ekonomiji na območju celotnega Podravja.

👉 VEČ O SOCIALNI EKONOMIJI:
Socialna ekonomija tvori polje, ki uravnava sistem za dosego uravnoteženega socialnega in gospodarskega razvoja. Sposobna je ustvarjati nove priložnosti za družbo in razvoj, takšno družbo v kateri so najpomembnejši ljudje. Socialna ekonomija pomembno prispeva k pravičnejši razdelitvi prihodka, k ustvarjanju in zagotavljanju socialnih storitev, k trajnostnemu razvoju in uravnavanju nesorazmerij na trgu dela.

👉 PREDAVATELJA:
Danijel Zorko in Milojka Fekonja (projektna sodelavca operacije Sociolab na RASG)