RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA ŠKSG

  • Categories:ŠKSG Volitve

Študentski klub Slovenskih goric razpisuje volitve za sledeče organe: upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče in upravni odbor Dijaške sekcije ŠKSG.

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart) najkasneje do vključno 4. 12. 2020. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva ŠKSG, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

  • Ime,
  • priimek,
  • rojstne podatke,
  • naslov stalnega bivališča,
  • telefonsko številko,
  • letnik in smer študija,
  • potrdilo o statusu študenta/dijaka,
  • elektronski naslov,
  • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu ali pokličete na tel.  040 977 058 (Sanja Rajter) ali na spletnih straneh društva ŠKSG.

Volitve za organe Študentskega kluba Slovenskih goric bodo potekale v okviru 18. rednega občnega zbor Študentskega kluba Slovenskih goric, ki bo v petek, 18. 12. 2020 ob 19.00 uri. Občni zbor bo potekal online, povezava do videokonference objavljena na spletni strani na dan izvedbe.

Razpis za organe kluba