RAZPIS ZA VOLITVE SVETNIKA ŠKIS

Študentski klub razpisuje volitve SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS Študentskega kluba Slovenskih goric!

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart) najkasneje do vključno 18. 11. 2022. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva ŠKSG, da lahko kandidira za funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

  • ime,
  • priimek,
  • rojstne podatke,
  • naslov stalnega bivališča,
  • telefonsko številko,
  • letnik in smer študija,
  • potrdilo o statusu študenta,
  • elektronski naslov,
  • lastnoročni podpis kandidata. 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu ali pokličete na tel.  040 977 058 (Sanja Rajter) ali na spletnih straneh društva ŠKSG.

Volitve za organe Študentskega kluba Slovenskih goric bodo potekale v okviru 19. rednega občnega zbor Študentskega kluba Slovenskih goric, ki bo  v petek, 2. 12. 2022 ob 18.30 uri. Občni zbor bo potekal v živo in sicer v Gostišču na kmetiji Kavčič v Benediktu.

Priloga: Obrazec za volitve svetnika ŠKIS