Razpis za enkratno denarno pomoč

  • Categories:Novice
Študentski klub Slovenskih goric razpisuje enkratno denarno pomoč, namenjeno dijakom in študentom (članom našega kluba), s katero želimo reševati trenutne socialne stiske in širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja. Pomoč bomo podelili petim socialno ogroženim dijakom/študentom v vrednosti 200,00 €.
 
Kandidati se na razpis lahko prijavijo do vključno 28. decembra 2019.
Vse prijave, ki bodo prispele v navedenem roku, bo obravnavala komisija. Rezultati razpisa zaradi narave le-tega ne bodo javno objavljeni, komisija pa hkrati jamči za varovanje osebnih podatkov. Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni pisno.
 
Več o samem razpisu in prijavi najdete v priloženih dokumentih:
Vse dodatne informacije lahko dobite pri vodji projekta Amadeji Kokol, na telefonski št. 031 302 091 ali na amadeja.kokol@gmail.com.