Enkratna denarna pomoč članom kluba

Pozdravljen/a!

Študentski klub Slovenskih goric razpisuje enkratno denarno pomoč, namenjeno dijakom in študentom, ki so člani Študentskega kluba Slovenskih goric. Z razpisom želimo reševati trenutne socialne stiske in širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja. Pomoč bomo podelili petim socialno ogroženim dijakom/študentom v vrednosti 200,00 €.

Kandidati se lahko na razpis (v prilogi dokumenta se nahaja vloga) prijavijo do vključno 28. decembra 2020. Vse prijave, ki bodo prispele v navedenem roku, bo obravnavala komisija, rezultati razpisa zaradi narave le-tega ne bodo javno objavljeni, komisija pa hkrati jamči za varovanje osebnih podatkov. O rezultatih razpisa boste obveščeni pisno.

Pred oddajo vloge si preberite pogoje razpisa. Za več informacij lahko kontaktirate vodjo razpisa Ines Korošec na telefonsko številko 070 447 091 ali na ines.korosec@sksg.org.

Priloga