Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 6. 9. 2019 in za študente 7. 10. 2019.

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še niso bili upravičeni do Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR

 Pogoji: Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

·         izkazati vsaj en izjemni dosežek IN hkrati

·         ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu.

Več na: POVEZAVA

Related Articles

Dodaj odgovor